Välkommen till A A A Analysexperten

 

A A A Analysexperten är ett företag som arbetar med alla typer av marknadsundersökningar, både kvalitativa eller kvantitativa. Ofta är det bästa en blandning av dessa tekniker.

 

Vi har sedan starten 1993 arbetat med alla typer av undersökningar, men de vanligaste typerna har ändå varit olika typer av kundundersök-ningar, reklam- och produkt-tester.

 

Vi arbetar med alla typer av branscher, men de vanligaste har under åren varit tjänsteföretag, IT och telekomm, dagligvaror samt hälsa och sjukvård.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress:                                  Telefon:                    E-mail:   

 

A A A Analysexperten          08   - 643 0104      info@analysexperten.se

Tjurbergsgatan 27                070 - 550 3770     

118 56 STOCKHOLM

 

 

Mer om A A A Analysexperten

 

Typer av marknadsunder-sökningar.

 

 

Undersökningsmetoder

 

 

Kontakt 

 

 

 

A A A Analysexperten © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

 Låt oss vägleda er i marknadsundersöknings-djungeln. Vi har över 20 års erfarenhet av mark-nadsundersökningar.

 

A A A Analysexperten